Rantahelmi

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kylä-Uotila Oy, Rantahelmi-huvilat
Vuorenmaantie 722
27860 Säkylä

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö, yhteyshenkilö

Helena Uotila

Puh. 0400 595 009

3. Rekisterin nimi

Rantahelmi-huviloiden asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
- asiakassuhteen hoitaminen
- palveluiden toteuttaminen
- asiakastapahtumien varmentaminen
- muut vastaavat käyttötarkoitukset

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
- yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
- asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, varaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot
- mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
- asiakkaalta itseltään puhelimitse, majoituskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
- evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille. Laitteisto, jolla asiakastietoja sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.